XPV de la UAB necessària per accedir a aquest espai

Més informació al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/serveis-dtic/connexio-segura-fora-del-campus-1345826750494.html?detid=1345839196711